Persondatapolitik


PERSONDATAPOLITIK


Når du melder dig ind i Nyborg Gospelkor, beder vi om oplysninger om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler disse oplysninger.


Hvad er formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere dit medlemskab af Nyborg Gospelkor.

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.


Hvilke personoplysninger er der tale om?

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
Vi samler oplysningerne for at kunne administrere betaling af medlemskontingent samt administrere og informere dig om deltagelse i Nyborg Gospelkors aktiviteter.


Hvem modtager oplysningerne?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

1. Korets bestyrelse, herunder først og fremmest formand og kasserer i det omfang, det er nødvendigt for at kunne håndtere gospelkorets aktiviteter.
2. Nyborg Gospelkors øvrige medlemmer på korets intranet (Igroups) - dog kun den del af oplysningerne, du selv ønsker at videregive, når du opretter dig på Igroups.
3. Nyborg Kommune og paraplyorganisationen Sammus i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med f.eks. tilskud eller medlemskab af paraplyorganisationen.


Hvor stammer dine oplysninger fra?

Vi bruger udelukkende oplysninger, vi har modtaget fra dig selv.


Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk så længe du er medlem af Nyborg Gospelkor og op til ét år efter din udmeldelse.
Vi arbejder løbende på at sikre, at dine oplysninger ikke bliver offentliggjort eller misbrugt, men du giver os dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Dine rettigheder

Dit medlemskab af Nyborg Gospelkor er betinget af, at du afgiver og opdaterer de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab.
Du har til hver en tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvis de er urigtige, har du ret til at få dem ændret.


Dataansvarlig er korets bestyrelse.


Har du spørgsmål:

Kontakt formanden, Marianne Rasmussen, på tlf. 29116704
eller bogm@rasmussen.mail.dk 


Vores persondatapolitik bliver løbende opdateret.
Denne udgave er gældende fra oktober 2019.