Korets kalender


VORES KALENDER


Nyborg Gospelkor er p.t. på corona-pause, men når det ser lysere ud, øver vi hver mandag kl.19 til 21.30
i Menighedshjemmet, Nyborg (på hjørnet af
Nørrevoldgade og Birkhovedvej).